KÜN, GSTC kurumsal üyesi oldu

Yürüttüğü projelerle Türkiye’nin sürdürülebilir turizm politika ve uygulamalarına katkıda bulunmayı hedefleyen Kapadokya Üniversitesi 2021 yılında Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kurumsal üyesi olarak sürdürülebilir turizmle ilgili küresel çabaların da bir parçası oldu. GSTC, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirlemektedir. Merkezimiz, Sürdürülebilir Turizm Araştırma Grubu'nun çalışmaları ve tavsiyeleri doğrultusunda, GSTC, TGA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği halinde 2022 yılından itibaren ulusal çapta hayata geçen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında güncellenen Türkiye’nin 2023 Turizm Ana Planı’nda sürdürülebilir turizm yaklaşımı temel politikalar arasında yer almaktadır. Türkiye turizminin uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasında anahtar konumda olan sürdürülebilir turizm politika ve uygulamaları, aynı zamanda küresel Covid-19 salgınının ardından toparlanma sürecinde turizm sektörü için yol gösterici olması beklenmektedir.   

Doğal ve kültürel arz kaynaklarına bağlı olarak gelişen turizm, sürdürülebilirlik politikalarının en fazla etkili olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Toplumların gelecek nesillerini düşünme zorunluluğu, sürdürülebilirlik konusunda giderek artan toplumsal bilinç, ziyaretçilerin sürdürülebilirlikle ilgili artan hassasiyetleri ve doğal ve kültürel çevrenin sürdürülebilirliği konusunda ülkelerin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile çeşitli küresel entegrasyonlar, turizm politikalarında sürdürülebilirlik konusuna özel önem verilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi, Türkiye’nin sürdürülebilir turizm standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya, sürdürülebilir turizm politikalarının kapsamının genişletilerek turizm sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve hem ulusal çapta hem de destinasyon bazında sürdürülebilir turizmle ilgili bilimsel araştırma ve faaliyetlere öncülük etmeye yönelik olarak Türkiye’de GSTC kurumsal üyesi olan ilk eğitim kurumu olmuştur.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız