Sürdürülebilir turizm

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında 2030 yılı için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belirlemiş ve ilan etmiştir. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, adalet gibi konuları içeren sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada turizm sektörünün katkısı bulunmaktadır. Uzun dönemli ortalamalar dikkate alındığında turizm, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ve istihdamının onda birini oluşturan bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede turizmin doğrudan ve dolaylı olarak tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı yapma potansiyeli vardır.

Türkiye için turizm, büyüme, istihdam ve kalkınmanın lokomotifi olan sektörlerdendir. Sahip olduğu doğal, kültürel ve beşerî kaynaklarla Türkiye, turizmin uluslararası rekabetçiliğini artırmayı, sektörün ekonomiye katkısını üst seviyelere yükseltmeyi hedeflemektedir. Turizmden yüksek katkı sağlayabilmek için turizm sektörünün, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliği kilit öneme sahiptir.

Sürdürülebilir turizm, tüm ülkeler için bir seçenek olmanın ötesinde zorunluluk halini almıştır. Özellikle Covid-19 salgını gibi kriz dönemlerinden sonraki toparlanma dönemlerinde turizmin büyüme, istihdam ve kalkınmaya katkısı kritik önemdedir. Diğer taraftan Covid-19 salgını sonrası dönemde turizmin sürdürülebilirliği önceleyen yeni bir model çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Turizme yönelik sürdürülebilirlik politikaları, kamu otoriteleri, turizm sektörü, sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve yerel birlikler ve uluslararası kuruluşlar gibi tüm paydaşların hedeflerini yansıtacak şekilde geliştirilmelidir.

Merkezimiz, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm politikalarına akademik açıdan destek vererek uzun vadede sürdürülebilir, rekabetçi, ekonomiye ve kalkınmaya katkı sağlayan, kapsayıcı bir turizm yapısına ve yönetimine sahip olunması için politika önerileri sunmaktadır. Bunun gerçekleşmesi ile toplumun refahı artacak, kültürel değerlerimiz bozulmadan tanınacak, doğal çevre korunacak, uzun vadede ise kalkınmaya önemli oranda katkı sağlanacaktır.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız