İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritaları

Merkezimiz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ortak bir proje yürüterek Türkiye’deki destinasyonların uluslararası alanda turizm rekabetçiliğini artırıcı bir dizi çalışma başlatmıştır. Bu çerçevede illerin tanıtım ve geliştirme stratejileri hazırlanarak il turizm tanıtım ve geliştirme kurullarının katıldığı toplantılarda tartışılmakta, iller için turizm yol haritaları belirlenmektedir.

Projenin çıktıları, destinasyonların turizmi için turist sayısı ve turizm geliri başta olmak üzere birçok alanda belirlenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejilerin yer aldığı “İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası” adlı belge ile bu belgeye ilişkin sunumun hazırlanması, belgenin baskıya hazır olarak teslim edilmesidir.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası belgelerinde, destinasyon turizminin genel bir analizi yapılarak turist sayısı ve gelir artışı için önerilere yer verilmektedir. Bundan başka belgede, turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren temel politikalar ve bu politikalara bağlı alt hedeflere yer verilmiştir.

Proje, ülke turizminin 2028 yılı hedeflerine ulaşmak için politika belirlenmesine yönelik bir yol haritası hazırlanmasını içerir. Yol haritası, illerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görüş ve önerilerini de kapsayan makro planlama bakış açısıyla hazırlanmış bir plan olması açısından özgün bir değere sahiptir. Ayrıca iller için yapılmış en kapsamlı turizm yol haritası olması, projenin özgün değerini artırmaktadır.
E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız