Kapadokya Üniversitesi ve GSTC iş birliğinde sürdürülebilir turizm eğitimleri

GSTC'nin 2021 yılından beri kurumsal üyesi olan Kapadokya Üniversitesi, GSTC ile imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde, Türkiye'de GSTC eğitimi düzenlemeye yetkili tek kuruluştur. Üniversitemiz, GSTC eğitimleri kapsamında aşağıdaki eğitimleri vermektedir:

GSTC Sürdürülebilir Turizm Eğitimi (Sustainable Tourism Training Program - STTP)

Bu program, turizm işletmelerinin ve destinasyonların sürdürülebilir turizmde etkili adımlar atmasına, rekabet avantajı kazanmasına ve somut performans hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için pratik bilgiler ve uzman rehberliği sunar. Üç gün süren STTP, eğitim müfredatı çerçevesi olarak seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartlar olan GSTC Kriterlerini kullanır ve en iyi uygulama örneklerini, işletme ve destinasyon vaka çalışmalarını ve işletmeler için sürdürülebilirlik ilke ve politikalarının nasıl uygulanacağı konusunda derinlemesine uzmanlaşmayı sağlamayı hedefler. Eğitim sonunda katılımcılar isteğe bağlı olarak sınava girerek Profesyonel Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'na sahip olabilmektedirler.

GSTC Sürdürülebilir Turizm Eğitimi (STTP) içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak ve eğitime katılmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimi (Sustainable Hotel Course)

Bu eğitim programı, konaklama sektörü yöneticileri, otel ve işletme sahipleri ile konaklama profesyonelleri için tasarlanmıştır ve oteller için sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin pratik bilgiler sağlar. İki gün süren kolaylaştırılmış ve etkileşimli bir çevrimiçi kurs olarak sunulan GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimi, oteller için sürdürülebilirlik yönetiminin unsurlarını, Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerini (KPI) ve GSTC Endüstri Kriterlerini inceler. Sürdürülebilirlik için en iyi uygulamaların izlenmesine ilişkin uzman sunumlarını, vaka analizlerini, ölçüm, izleme ve raporlama için faydalı kaynakları, gerçek hayattan sektör örneklerini ve uzmanların titizlikle hazırladıkları dersleri içeren bu eğitim sonunda katılımcılara GSTC tarafından Katılım Belgesi verilmektedir.

GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimi (SHC) içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak ve eğitime katılmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İşletmeye özel eğitimler

Üniversitemiz, Türkiye'deki turizm işletmelerinin sürdürülebilir turizm gereksinimleri doğrultusunda sektöre, bölgeye ve işletmeye özel olarak hazırlanmış ve GSTC kriterlerinin tamamını kapsayan özel eğitim modülleri sunmaktadır. Bu modüller sayesinde işletme yöneticileri, sürdürülebilirlikle ilgili teknik ve idari personel, kalite sorumluları gibi her kademe ve unvandaki konaklama sekötrü çalışanı, GSTC kriterlerini sağlamak üzere, kendi beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun, çeşitli sürdürülebilirlik başlıklarında teknik ayrıntıları içeren kapsamlı bir eğitim sürecinden faydalanmaktadır. Bu eğitim kapsamındaki başlıklar, sürdürülebilir turizm yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SMS), herkes için turizm, kültür ve miras, sosyal ve ekonomik etkiler, turizm çalışma hayatı ve şartları, çevre, su yönetimi, enerji, atık yönetimi konuları başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik kriterlerini ve bunların alt başlıklarını içermektedir. Bu eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.

 

Merkezimizin katkılarıyla hazırlanan Türkiye Turizm Ana Planı, turizm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği ve sektörün dayanıklılığını destekleyecek politika ve eylemleri içermektedir. Türkiye, turizmde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda, turizmin doğal, kültürel ve tarihi arz kaynaklarını dengeli kullanarak korumayı, turizmin ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı sayesinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi destelemeyi ve turizmden daha yüksek gelir yaratmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir turizm alanında küresel düzeyde en yaygın ve en üst standartları belirleyen GSTC ile TGA arasında yapılan protokol çerçevesinde 2022 yılında başlatılan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, kademeli olarak Türkiye'deki konaklama ve yeme-içme tesislerinde geçerli olacak bir dizi kriteri ve sertifikalandırma sürecini içermektedir.

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız