TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

18 Haziran 2021

TÜSİAD ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alparslan’ın açış konuşmasını yaptığı “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik” başlıklı webinar 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Webinarda TÜSİAD’dan Yatırım Ortamı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masaları Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Oya Narin, Kapadokya Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Burak Sakal, Sabancı Üniversitesinden Rekabet Forumu Müdürü Dr. Esra Durceylan Kaygusuz değerlendirmede bulundular.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Merkezi (SSÇM), 2019 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ortak projeler yürüterek Türkiye’nin turizmini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmaktadır. SSÇM, yürüttüğü araştırmalarda bu konuları kapsayan birçok uluslararası sıralamayı ve endeksi incelemiştir. Bu endeksler arasında en önemlilerinden ve en kapsamlılarından biri, Dünya Ekonomik Forumu tarafından iki yılda bir yayımlanan ve hazırlanmasına Sabancı Üniversitesi ile TÜSİAD’ın iş birliği ile kurduğu Rekabet Forumu’nun katkıda bulunduğu Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi’dir.

Bu endeks, çevresel imkanlar, turizm politikası ve çevresel şartlar, altyapı ile doğal ve kültürel kaynaklar olmak üzere dört alt endeksten oluşmaktadır. Her alt endeksin kendine ait temel bileşenleri bulunmakta ve bu temel bileşenler de alt bileşenlerden oluşmaktadır. Endeksi oluşturan toplam 93 adet gösterge mevcut ve bu göstergelerden üçte ikisi (62 tanesi) çeşitli uluslararası resmi ve resmi olmayan kurum/kuruluşlar tarafından derlenen istatistiklere dayanmaktadır. Kalan 31 tanesi ise her ülkede uygulanan (toplam 140 ülke) Yönetici Görüşleri Anketi’nin sonuçlarına dayanmaktadır.

Türkiye, sıralamaya dahil edilen 140 ülke arasında 2017 yılında 44., 2019 yılında ise bir sıra yükselerek 43. Sırada yer almıştır. Webinarda, Türkiye’nin 2023 yılı turizm hedeflerine ulaşabilmesi için rakiplerine göre her alanda daha fazla rekabet avantajı elde edecek çalışmalara ve politikalara yönelmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Etkileşimli anket yöntemi ile iş dünyasının görüşlerinin alındığı webinarda yapılan değerlendirmelerde, turizm sektörünün, turizm politikaları ve altyapı yatırımlarının yanında, eğitim, sağlık, hukuk, güvenlik gibi unsurlardan etkilendiğine değinilmiştir. Sektörün geleceğini belirleyenlerin ise iş dünyasının görüşleri, algıları ve uzun vadeli projeksiyonları olduğundan hareketle Türkiye turizminin rekabetçiliğinin, çevresel ve kültürel sürdürülebilirliği temel alan kamu sektörü-özel sektör iş birliği politikaları ile artırılabileceği yorumları yapılmıştır.
E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız